You are here

Two Vietnamese Women Contract Zika Virus, First in Vietnam: Government

reuters.com - (Reporting by Mai Nguyen and Ho Binh Minh; Editing by Michael Perry) - April 4, 2016

Two Vietnamese women have contracted the Zika virus which has been linked to thousands of suspected cases of microcephaly, a rare birth defect, in Brazil, and are the first Zika infections in Vietnam, the Health Ministry said on Tuesday.

A 64-year-old woman in the beach city of Nha Trang and another woman, 33, in Ho Chi Minh City fell sick in late March, and three rounds of tests have confirmed they are Zika-positive, the ministry said in a statement.

The two patients are in stable condition while no further infections among their relatives and neighbors have been found, the ministry said.

(READ COMPLETE ARTICLE)

Country / Region Tags: 
General Topic Tags: 
Problem, Solution, SitRep, or ?: 
Groups this Group Post belongs to: 
- Private group -

Comments

(TRANSLATION TO ENGLISH VIA GOOGLE TRANSLATE IS PROVIDED BELOW)

vietnamplus.vn - 05/04/16

Sáng 5/4, Bộ Y tế đã xác nhận Hai trường hợp đầu tiên xác nhận nhiễm virus Zika tại Việt Nam.

Theo kết quả đến ngày 4/4, các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur đã xét nghiệm 1.215 mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp có biểu hiện tương tự như nhiễm virus Zika tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus Zika tại tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp đầu tiên là một nữ bệnh nhân, 64 tuổi trú tại Phước Hòa, Nha Trang. Bệnh nhân khởi sốt ngày 26/3 với triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ.

Sau hai ngày tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ, bệnh nhân được đưa đến khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. 

Ngày 31/3, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại Viện Paster Nha Trang khẳng định dương tính với vius Zika. 

Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm lại, ngày 4/4 đã được báo có kết quả dương tính.

Ca thứ 2 là một nữ bệnh nhân, 33 tuổi ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 29/3 với triệu chứng tương tự gồm sốt phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa quận 2 ngay trong ngày.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này ngày 31/3 tại Viện Pasteur Nha Trang cho thấy dương tính với virus Zika. Xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/4 đều cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika.

Kết quả giám sát các trường hợp người nhà và các hộ gia đình xung quanh nơi ở hai bệnh nhân trên chưa phát hiện trường hợp nào khác nhiễm virus Zika.

Như vậy, đây là hai trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ghi nhận tại cộng đồng ở Việt Nam. Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân ổn định.

Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika đã ghi nhận tại Việt Nam, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tại tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố dịch theo quy mô xã, phường theo Quyết định 02/2016/QĐ TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương nâng mức cảnh báo, đáp ứng dịch lên mức 2 đối với tình huống đã có trường hợp mắc bệnh; các Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương điều tra mở rộng tại khu vực ổ dịch và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch./.

http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-2-ca-nhiem-virus-zika-viet-nam-nang-muc-canh-bao/379693.vnp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(TRANSLATION TO ENGLISH VIA GOOGLE TRANSLATE)

Detecting Zika virus 2 infections, Vietnam raised the alert

5/4 morning, the Ministry of Health has confirmed the first two confirmed cases of Zika virus infection in Vietnam.

According to the results to date of 4/4, the Institute of Hygiene and Epidemiology / Pasteur has tested 1,215 samples from cases with similar expression Zika virus infection in 32 provinces and cities across the country, which has 2 cases detected positive for Zika virus in Khanh Hoa province and Ho Chi Minh City.

The first case is a female patient, 64 years old residing in Phuoc Hoa, Nha Trang. 26/3 days fever patients start with a slight fever, headache, rash in the legs and pinkeye.

After two days of self-fever medication at home but do not help, the patient was taken to the examination at the Hospital for Tropical Diseases in Khanh Hoa.

31/3 days, the results of patient tests at the Institute Pasteur Nha Trang confirmed positive for Zika viral.

Then, samples were transferred to the Institute of Hygiene and Epidemiology tested again, on 4/4 was reported positive results.

Case 2 is a female patient, 33, in District 2, Ho Chi Minh City. Onset patients 29/3 with similar symptoms include fever, rash, conjunctivitis, fatigue and examined at the Hospital District 2 on the day.

Test results of patients 31/3 days at Nha Trang Pasteur Institute showed positive for Zika virus. Tests at the Institute of Hygiene and Epidemiology and the Pasteur Institute in Ho Chi Minh City are 4/4 days for the test results were positive for Zika virus.

The results of monitoring the case of the house and the surrounding households in two patients not detected any other circumstances Zika virus infection.

So, here are two cases of Zika virus first recognized in the community in Vietnam. Currently the health of both the patient stable.

Before the epidemic situation has been recognized by Zika virus in Vietnam, the Ministry of Health has sent the Department of Health documents in Khanh Hoa province and Ho Chi Minh City People's Committee to advise the province on the scale announced social services wards by Decision 02/2016 / QD-TTg dated 28/01/2016 of the Prime Minister shall prescribe the conditions announced declaration of epidemic infectious diseases.

Health Ministry directed the local raised the alert level to meet service level 2 for situations had cases; the Nha Trang Pasteur Institute, the Pasteur Institute in Ho Chi Minh City has cooperated with local investigators to expand in the region and implement outbreak remedies outbreak. /.

howdy folks